Home » The Suspicious Heart by Amber Fitzgerald
The Suspicious Heart Amber Fitzgerald

The Suspicious Heart

Amber Fitzgerald

Published
ISBN :
Enter the sum

 About the Book 

گراهام گرین یکی از نویسندگانی ست که در زبان فارسی از لحاظ شرایط و مترجم گرفتار بدشانسی شده و آن گونه که شایسته اش بوده، به خواننده ی فارسی زبان معرفی نشده. به عنوان مثال دو اثرش مرد دهم و وزارت ترس با نثر سنگین مترجم صاحب نامی چون پرویز داریوش به فارسی برگردانده شده که از زبان گراهام گرین فاصله ی بسیار دارد. برای شناخت شخصیت و آثار گراهام گرین، مردی دیگر اثر ماری فرانسواز آلن، توصیفی ست چند بعدی و گویا؛ مصاحبه ای روان شناختی در شناساندن نویسنده ای پیچیده و افسونگر. گویا این کتاب را خانم فرزانه ی طاهری به فارسی برگردانده. این برگردان را ندیده ام اما خواندن توام با دقت کتاب را به علاقمندان توصیه می کنم.ـ ضیافت، حسن صالحی، چاپ دوم، 1368